Duna-Tisza Európai Fejlesztő KözpontRólunk

A Duna-Tisza Európai Fejlesztő Központ Egyesület megalakulása óta olyan programok megvalósításán dolgozik, amelyek célja a társadalmi összefogást erősítése. Tevékenységünk során kutatásokat végzünk, fejlesztéseket, különböző projekteket generálunk, amelyek jelentős hatással vannak a társadalomra, a lakosság szemléletmódjára. Céljaink elérése érdekében tárgyalásokat kezdeményezünk, széleskörű partnerséget építünk ki. Kitűzött céljaink megvalósítása érdekében sikeres pályázatokat valósítottunk meg, amelyek gazdasági, társadalmi és kulturális haszonnal jártak a térségben.

Kapcsolati hálónknak köszönhetően számos hazai és határon túli nonprofit szervezetet érünk el, akik számára a környezet- és természetvédelem, az energiahatékonyság és a klímaváltozással kapcsolatos problémakörökben nyújtunk különböző szolgáltatásokat: informális és formális fórumokat szervezünk a fent említett témakörökben, továbbá interdiszciplináris kutatási, környezetvédelmi és oktatási témákban digitális tananyagok készítésével és prezentációjával járulunk hozzá fejlődésükhöz. Emellett a lakosság részére is szervezünk e témákban különböző akciókat, programokat. Szervezetünk tevékenysége tehát szorosan kapcsolódik az Európa 2020 stratégia és a Horizon 2020 program fő prioritásaihoz.

Egyesületünk a civil szférán belüli hálózatosodást és a tudástranszfer megvalósulását témaspecifikusworkshopok és tréningek szervezésével, valamint a területen dolgozók digitális kompetenciáinak fejlesztésével igyekszik ösztönözni nem csak a hazai, hanem a kárpát-medencei magyar szerezetek tekintetében is.

A tudásszolgáltatók, a civil szféra és a közszféra közötti együttműködés fokozásával a szorosabb együttműködés elősegítését kívánjuk támogatni. Ehhez kapcsolódóan célunk az euro-atlanti integráció elősegítése, az oktatással, a munkaerőpiaccal, az integrációval, a kutatással és az innovációval kapcsolatos szakpolitikák eredményeinek összevetése, az interdiszciplináris kutatási és fejlesztési területek feltérképezése.

Elérhetőség:

Székhely: 6724 Szeged, Föltámadás utca 30. 1./2.

E-mail: dunatiszaefk@gmail.com