Duna-Tisza Európai Fejlesztő Központ

EFOP-1.3.5-16-2016-00838

A “Duna – Tisza” Európai Fejlesztő Központ Egyesület társadalmi szerepvállalásának erősítése

Kedvezményezett neve: “Duna – Tisza” Európai Fejlesztő Központ Egyesület

A projekt címe: A “Duna – Tisza” Európai Fejlesztő Központ Egyesület társadalmi szerepvállalásának erősítése

A szerződött támogatás összege: 24 998 760

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalma röviden:

A Duna-Tisza Európai Fejlesztőközpont Egyesület (továbbiakban: DTEFK) elsődleges célja, hogy a Duna és a Tisza menti országok szakértőiből álló csoportot tömörítse, akiknek fő vizsgálódási területe az EU Duna Stratégiája és az EU2020 Stratégiája, amely által erősödhet az európai partnerség és együttműködés, valamint a környező országok gazdasági fejlődése. A cél megvalósítása érdekében sikeres pályázatokat valósított meg a szervezet, amelyek gazdasági, társadalmi és kulturális haszonnal jártak a térségben. A projektekben részt vettek helyi önkéntesek, akik aktívan segítették a szervezet munkáját.

A DTEFK elkötelezett híve az önkéntes tevékenységeknek, amelyek mobilizálják a helyi közösséget és hosszú távon elősegítik a társadalmi integrációt. Az egyesület korábbi működése során is törekedett arra, hogy előmozdítsa a társadalmi szerepvállalás ügyét, növelje az emberekben a hajlamot a társadalmi felelősségvállalás terén. Jelen projekt keretében a helyi kihívásokra kíván reagálni az egyesület, mint például a fiatalok elvándorlása, az idősek elmagányosodása, az önkéntes tevékenységek alacsony mértéke. A programok úgy kerülnek kialakításra, hogy választ adjanak ezekre a problémákra.

Az egyesület jelen projekt során több célcsoportot kíván megszólítani a tervezett programokkal. A célcsoportok közé tartoznak a fiatalok (14-35 éves korosztály), a családosok és az idősebb generáció tagjai. A programok úgy kerülnek megszervezésre, hogy a legfiatalabbak és a legidősebbek is részt vehessenek rajta, ami a kölcsönös megismerést és tapasztalatcserét szolgálja. A különböző generáció tagjai jobban megismerik egymást, megértik a másik korosztály gondolkodásmódját, motivációit, érdeklődését, így erősíthetik a helyi közösséget és hosszú távon a társadalmi integrációt, valamint a harmonikus együttélést szolgálja. A programok során résztvevő önkéntesek segítik a jelenlévőket, hogy nyitottabbakká és empatikusabbá váljanak az események hatására.

A fiatalok olyan foglalkozásokon vehetnek részt, amelyek elsődleges célja az életvitelhez kötődő szemléletformálás, valamint a tudatos életvezetés kialakítása. Ennek érdekében olyan készségeik és képességeik kerülnek fejlesztésre, amelyek abban nyújtanak segítséget, hogy jobban osszák be az idejüket, tudatosan tervezzék az életüket, valamint felelősen gondolkozzanak és döntsenek az őket érintő kihívások során. A programok érintik a karriertervezés kialakítását, a jövőképhez kötődő elképzeléseket és családi élet kihívásait is. A résztvevők olyan tudással gazdagodhatnak, amely a hétköznapi életük során a hasznukra válik, akár a családi, akár a munkahelyi életük során.

A megvalósítandó programok a családokat is megszólítják a legfiatalabb tagoktól a legidősebb tagokig. A különböző korosztályok számára lehetőséget biztosítanak az események arra, hogy együtt töltsék az időt a családtagok. Emellett a helyi kultúrával, érdekességekkel is megismerkedhetnek a résztvevők, illetve bővíthetik a tudásukat. A közös tanulmányi kirándulás és a közös „kincsvadászat” (geocaching) mind közelebb hozza egymáshoz a családokat. A megvalósítandó programok között szerepelnek olyanok is, amelyek a családok működésével, a családi értékekkel foglalkoznak, ezek alkalmasak arra, hogy új információhoz juthassanak a családtagok. Emellett az érdeklődők a különböző családi konfliktusokról és ezek megoldásáról is tanulhatnak, amelyet később kamatoztatni tudnak a családi életükben.

A pályázat célcsoportjához tartoznak az idősek, akik intergenerációs programokon vehetnek részt a fiatal önkéntesek segítségével. Az idősek megismerkedhetnek a modern kor technológiájával az internettel és a közösségi oldalakkal, amelynek tudatos használatát sajátíthatják el a foglalkozásokon. Az idősebb korosztály tagjai megismerkedhetnek az online világban előforduló veszélyekkel, ezek elhárításával, így magabiztosabban használhatják az internetet. A résztvevőknek lehetőségük van kipróbálni magukat önkéntesként, a saját fiatalságukat bemutató foglalkozáson, ahol a korbeli életmódról, szokásokról, használati eszközökről beszélhetnek az érdeklődőkkel. A különböző generációk együttműködése megerősíti a helyi közösség tagjai közötti köteléket.

A megvalósítandó programok elősegítik a társadalmi felelősségvállalást a térségben, növelik a résztvevőkben az önkéntességre való hajlamot, megerősítik a közösséget és hosszú távon a társadalom integrációjához vezetnek. A rendezvényeken a különböző generációk találkozása elősegíti a nyitottságot és az elfogadást a különböző korosztályok között, amely szintén a harmonikus együttélést biztosítja a helyiek életében.

A projekt tervezett befejezési dátuma 2020.06.28.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00838