Duna-Tisza Európai Fejlesztő Központ

EFOP-1.3.5-16-2016-00838

Vállalkozók reggelije - többgenerációs üzleti napindítók a fenntartható gazdaságfejlődésbe való bekapcsolódásért​

 

Kedvezményezett neve: “Duna – Tisza” Európai Fejlesztő Központ Egyesület 

A projekt címe: Vállalkozók reggelije – többgenerációs üzleti napindítók a fenntartható gazdaságfejlődésbe való bekapcsolódásért

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01532

A szerződött támogatás összege: 47 999 954 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt megvalósítási időszaka: 2021. 04. 01. – 2022.03.31.

A projekt tartalma röviden: 

A projekt fő célja: az akcióterület társadalmi integrációja, vállalkozói kompetenciák fejlesztése, közösségfejlesztés. 

A projekt részcéljai:

– vállalkozó klub segítségével a leszakadó társadalmi csoportok és munkanélküliek szemléletformálása és kompetenciáik fejlesztése

– tudástársadalom és fenntartható fejlődés elveinek átadása

– a célcsoport számára gazdasági és vállalkozási ismeretek átadása

– innovatív és lokális szemlélet megismertetése

A projekt elvárt eredménye: az akcióterület lakossága részt vesz helyi fejlődésben, csökken a területi lemaradás, fokozódik a társadalmi-gazdasági kohézió.

A projekt keretében elérendő célok illeszkednek a Szeged 1. Választókerület Fejlesztési Csoport Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának átfogó céljához, vagyis a szegedi északkeleti városrészek közösségi megújulásához és revitalizálódásához, a multigenerációs kohézió elősegítéséhez és így a város társadalmának kohéziójához.