Duna-Tisza Európai Fejlesztő Központ

Utca, Köz, Közöd Van Hozzá! - Az utcaközösségekben rejlő közösségépítő erő

Az utcaközösségek intézményét hazánkban kevesen ismerik, habár más országokban már régi hagyományai vannak. Ezek a területileg lehatárolt, alulról szervezett civil kezdeményezések többek közt azért jönnek létre, hogy a lakosság érvényesíthesse saját elképzeléseit a közvetlen környezete fejlesztése kapcsán. Az utcaközösségek a nemzetközi tapasztalatok alapján növelik a helyben élő emberek megelégedettségét, a társadalmi szolidaritást.

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete által vezetett Utca, Köz, közöd Van hozzá Transznacionális Jó Gyakorlatok Alkalmazása a Helyi Közösségek Módszertani Támogatására projekt a közösségvezérelt helyi fejlesztésekkel és a mikroszintű közösségekben rejlő lehetőségek kutatásával foglalkozik. Ilyen közösségek például a lakóközösségek, utcaközösségek, vagy a településrészek egyéb kisebb közösségei.

A projekt eredményeként elkészült egy nagyszabású nemzetközi kutatás és a gyakorlati tudástranszfert biztosító tanulmányutak, workshopok és konferencia került megrendezésre. Kialakításra került egy a kutatáson és a gyakorlati tudástranszferen alapuló módszertani ajánlás csomag, mely a döntéshozók figyelmébe ajánlott megoldási lehetőségeket összesíti.

A projekt sokrétű eredményei hosszú távon is fenntarthatók és jól hasznosíthatók. Ezt biztosítja az újszerűség, a kiépített tudásbázis és a nemzetközi kapcsolatháló, valamint az eredmények transznacionális terjesztése. Újszerű a projekt, hiszen ilyen irányú, nagyszabású kutatás még nem készült és tudományos-szakmai közegben is releváns információkat tartalmaz. Egy egyedülálló tudásbázis került kiépítésre, mely interaktív módon, nyilvános rendszerben tartalmaz minden hasznos információt, melyet valamennyi aktivizálódó közösség és működésüket támogató szakember hosszú távon elérhet és felhasználhat.

A projekt nemzetközisége elősegítette, hogy létrejött egy transznacionális háló, amely a folyamatos tudástranszfer letéteményese. A tudásháló szereplői a létrejött kapcsolataik ápolásával és bővítésével hosszútávon fenntarthatják, fejleszthetik és nemzetközi szinten terjeszthetik a projekt eredményeit.

A projekt fontos eredménye, hogy rávilágított a magyarországi, szlovákiai, romániai és szerbiai települések helyi problémáira, illetve az ezek érdekében, ezek megoldásának céljára mozgósítható helyi kapacitásokra. Feltárta, hogy a lakosság által legfontosabbnak tartott témák a közösségi élet fellendítése, a helyi összefogás ösztönzése, valamint a gondozatlan épített és természetes környezettel kapcsolatos tevékenységek. Ezekben aktivizálnák magukat a legszívesebben. A projekt során megerősítést nyert, hogy a településeken a közösségi élet aktivizálásához, ösztönzéséhez elengedhetetlen az önkormányzati támogató közeg, ezért érdemes a közösségek és az önkormányzatok közti együttműködésekre nagy hangsúlyt fektetni.

Az Utca, Köz, közöd Van hozzá projekt eredményei segítik a közösségszervezőket abban, hogyan kell létrehozni egy ideálisabb közösséget, vagy hogyan tudnak az egy utcában lakók a saját közösségi terükért minél többet tenni.

A projekt hatására nemzetközi szinten is elindult az olyan helyi utcai szintű közösségek létrehozása, amelyek a projektből származó hasznos információk birtokában hatékonyan tudnak működni közös céljaik megvalósítása érdekében.

A projektről bővebb információ elérhető a https://kefe.hu/projektek/efop-5-2-2/ honlapon.